Language/語言切換

第二屆吃果籽拜樹頭

獎項編號作品名稱(點名稱有連結)(點圖有連結)

 不

-

金獎

084 異地茶鄉 15616021810101561602181010

-

銀獎

115

小農的堅持


15616022555111561602255511

-

銅獎

033 根源 15616064281311561606428131

-

優選

獎1

060 《一暝大一寸》 15616025052291561602505229

-

優選

獎2

049 我的阿公 15616026306361561602630636

-

優選

獎3

119 樂樸農人 15616027108701561602710870

-

優選

獎1

110 爸爸的葡萄園 15616029116771561602911677

-

優選

獎2

071 插秧 At his post 15616029723741561602972374

-

編劇

045 傳橙 15616031230161561603123016

-

創新

089 蔬果汁的變化球 15616031731031561603173103

其他作品▼

https://www.youtube.com/watch?v=I2-HirmiwhE&list=PL7u5n6m3wYpeT_WElQyamJLDrrNiqcmTP

連結下載▼

https://drive.google.com/drive/folders/1DPojYftOz8pmigCJ1ZzAw3BuFWEVZ326?usp=sharing

Copyright © 2018 創新育成中心. All Rights Reserved. 632雲林縣虎尾鎮文化路64號 聯絡電話05-631-5032 網頁設計: 分子雲有限公司

Search